PPL theorie-examen

Alle vakken worden afgesloten met een examen, dat afgenomen wordt door het CBR/CCV.

Deze examens kunnen op 3 plaatsen in Nederland afgenomen worden: Haren, Utrecht of Eindhoven.